Zdroje filmu 93 zhlédnutí

  • Třídní učitel - 7. částwaaw.tv

My všichni školou povinní – Třídní učitel – 7. část: 1x7

Třídní učitel

Učitel Lamač (J. Sovák) po rozsáhlém srdečním infarktu musí odejít do invalidního důchodu a Michal (M. Vladyka) se stává třídním učitelem osmé třídy. Ředitelce Martínkové (V. Galatíková) dělá starost psychický stav učitelky Hajské (G. Vránová) a snaží se proniknout do jejích problémů. Pedagogicko-psychologická poradna doporučila přeřadit Jirku Olivu (M. Šimáček) do vyrovnávací třídy. Při zjišťování rodinné anamnézy vyšlo najevo, že Olivovi chlapce adoptovali. Jitka (J. Janatová) se sbližuje s Lubošem Olivou (Z. Honzík), ale žárlí, když se Luboš věnuje Aleně Hajské (M. Kvasničková). Marie Joklová (J. Bohdalová) připravuje děti na příchod svého nového partnera. Jednání mezi Karlem Hrdinou (K. Augusta) a Stavebním podnikem pokračuje. Hrdinův spor se vyvíjí v jeho neprospěch, což se promítá i do vztahů spolužáků Pepíka Hrdiny a Jirky Olivy…

My všichni školou povinní – Třídní učitel – 7. část

Komentovat